Polityka prywatności i plików cookies

 

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://www.konstruktorwcislo.pl.
Administratorem strony jest Zygmunt Wcisło, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KONSTRUKTOR Zygmunt Wcisło,
ul. Sanocka 11/15, 30-620 Kraków, NIP: 679-213-72-31.
Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail biuro@konstruktorwcislo.pl

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
• Administrator – Zygmunt Wcisło, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KONSTRUKTOR Zygmunt Wcisło, ul. Sanocka 11/15, 30-620 Kraków, NIP: 679-213-72-31

• Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.konstruktorwcislo.pl,
• Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2 Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych
na Stronie oraz przez kontakt mailowy.
2. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularzy przetwarzane są wyłącznie w celu i kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem.
3. Podanie danych jest dobrowolne.
4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
5. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych żadnym podmiotom trzecim.
6. Dane osobowe są przetwarzane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
7. Użytkownikowi przysługuje:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takowa zgoda została wyrażona.

§ 3 Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
• zenbox sp. z o.o..– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej.

§ 4 Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, służące do tego programy lub odpowiednie narzędzia dostępne w systemie operacyjnym, z którego korzysta Użytkownik.
Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Stron:
• kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk, oraz optymalizacji Strony. (zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika)

§ 5 Logi serwera

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.